Армянская пехота Византии – Ян Хит

Армянская пехота Византии - Ян ХитИллюстрация армянской пехоты на шкатулке из слоновой кости. Солдаты приветствуют своего командира. 

Иллюстрация из книги: «Византийские армии 886-1118» – Ян Хит (2004). Обратите внимание на знак салюта, принятый современными военными.

Эти детали на средневековой шкатулке из слоновой кости, изображают армянскую пехоту в Византии.

Большая часть военной аристократии в Византийской Империи была сформирована из армян, а в средние века армяне составляли около двадцати пяти процентов вооруженных сил Византийской империи или, возможно, даже больше.

5 thoughts on “Армянская пехота Византии – Ян Хит”

 1. Не хочу никого разочаровывать, но это не армянская шкатулка, а византийская. Ян Хит не был экспертом в искусстве, поэтому допустил такую фатальную ошибку.

  1. Интересно было бы посмотреть на фатальную ошибку в искусстве. Остальное сказано в комментарии выше. Впредь, большая просьба, отсылки делайте на языке ресурса, чтобы поддерживать предметный разговор. Византийская империя изначально армянская и греческая.

 2. Na szkatułce przedstawieni są żołnierze w pełnym uzbrojeniu, z pochwami i mieczami na ramionach . Część historyków (Adolph Goldschmidt i Kurt Weitzmann , Ian Heath , R. D’Amato ) uważa, że szkatułka została stworzona przez Ormian lub Bizantyjczyków (w Armenii lub Bizancjum), jednak na niej zostali przedstawieni właśnie żołnierze ormiańscy (chociaż część badaczy zauważają, że szkatułka była stworzona pod silnymi wpływami bizantyjskimi).
  Niestety, nie możemy zgodzić się z ormiańskim pochodzeniem szkatułki z dwóch powodów:
  1) W sztuce ormiańskiej nie ma tradycji wykonywania wyrobów z kości słoniowej (prawdopodobnie, nie mieli oni nawet dostępu do tego surowca) ;
  2) Żaden z badaczy nie przedstawił argumentów za tym, dlaczego na szkatułce przedstawieni właśnie żołnierze ormiańscy, a nie np. bizantyjscy.
  E. Robinson i D. Nicolle uważają, że szkatułka została stworzona w drugiej połowie XII w. na Sycylii lub na południu Włoch. Natomiast, wersja o stworzeniu szkatułki w Konstantynopoli w końcu X w. (886 lub 898–900 ) wydaje się nam najbardziej uzasadnioną. A. Cutler and N. Oikonomides uważają, że na szkatułce przedstawiony jest pobłogosławiony przez Chrystusa cesarz (Leon VI Filozof) z cesarzową oraz wybrane sceny z życia Dawida .
  Uważamy, że szkatułka była stworzona w Bizancjum i demonstrowała zwykły typ uzbrojenia żołnierzy bizantyjskich , ponieważ właśnie w Bizancjum były popularne różne obiekty z kości słoniowej (np. Tryptyk Harbaville’a (X w.) i inny . W takim samym stylu (trzymając miecz na ramionach) przedstawieni żołnierze na większości miniatur bizantyjskich (np. z Menologii Bazilego II (X w.) .
  Zauważymy, że szkatułka pomyłkowo została przypisana Ormianom na podstawie osobliwego kształtu niektórych greckich liter. Później okazało się, że w XVII w. szkatułka została naprawiona w Rzymie kimś z kręgu jezuickiego mistrza Athanasiusa Kirchera . Najprawdopodobniej, właśnie wtedy inskrypcja została nieprawidłowo odnowiona.

  Source: http://www.academia.edu/41288093/BRO%C5%83_BIA%C5%81A_W_ARMENII_EPOKI_BAGRATYD%C3%93W_KONIEC_IX_-_PO%C5%81OWA_XI_w._PROBLEM_INTERPRETACJI_I_BADANIA_NIEKT%C3%93RYCH_%C5%B9R%C3%93DE%C5%81_GRAFICZNYCH

  1. В армянском искусстве есть все традиции, в том числе и резьба по слоновой кости. И материал не проблема. Не понятен и смысл замены надписи. Очень слабые аргументы. Надпись есть, если она изменена, то должны быть следы и соответствующие анализы и официальное заключение. Заключение есть? Нет! Что и требовалось доказать!.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top